garantie
Arjen Kars & Marcel Toes Schildersbedrijf
Malesteinweg 8, 3851 JX, Ermelo.
06 22151342 | 06 14123114
Bel mij!

Verfsoort en materiaal

Om kwaliteit te leveren en dus garantie te kunnen geven maken wij uitsluitend gebruik van de beste materialen. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de wettelijke eisen die er aan het milieu gesteld worden.

Als kwaliteitsschilders zijn wij aangesloten bij de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG).

Subsidie: 9% verlaagd BTW-tarief

Voorheen moest u woning 15 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen voor de regeling voor schilderonderhoud aan de bestaande woning. Met ingang van 1 januari 2019 geldt het lage BTW tarief al voor bestaande woningen ouder dan 2 jaar.